Matrijzen

Spuitgietmatrijzen kunnen afhankelijk van de complexiteit zeer duur zijn in aanmaak, maar door een groot aantal producten te produceren kan de stukprijs laag blijven waardoor het product economisch interessant wordt. De grootte van de matrijs wordt bepaald door de vorm en afmetingen van het product. Daarnaast zijn toleranties, de afroepserie, de capaciteit en afmetingen van de beschikbare spuitgietmachine van belang. Het ontwerpen van spuitgietmatrijzen is een vak apart.

Bij het ontwerpen van de matrijs wordt rekening gehouden met de vorm van het product en met de eigenschappen van het te gebruiken kunststof. Met name om krimpverschijnselen en daaraan gekoppelde vervormingen tegen te gaan. Verder moet er rekening worden gehouden met de eigenschappen en grootte van de spuitgietmachine en de gestelde eisen om de geplande productiecapaciteit te halen. Aangezien ongeveer de helft van de cyclus bestaat uit afkoelen van het kunststof, wordt hier de meeste aandacht aan besteed. Het ontwerpen van spuitgietmatrijzen is daardoor een proces waarbij kwaliteit, snelheid en kostprijs de belangrijkste parameters vormen. 

De matrijzenmakerijen binnen onze relaties beschikken over de juiste kennis, middelen en technieken om kwalitatief hoogwaardige matrijzen te bouwen. Ze zijn wereldwijd vertegenwoordigd, o.a. in Nederland, Duitsland en China. Om complexe producten of productsamenstellingen aan de praktijk te kunnen toetsen, bieden we de mogelijkheid tot het bouwen van low-cost proefmatrijzen.

Ten behoeve van productie- en/of assemblageautomatisering kan de matrijzenmakerij in samenwerking met onze technische dienst de nodige onderdelen fabriceren om randapparatuur en assemblage-units te bouwen. Productie van matrijzen in het buitenland kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren, mits het op de juiste manier wordt gedaan.

Omdat wij bekend zijn met een groot aantal gereedschapmakers in het buitenland, kunnen projecten worden ondergebracht bij die gereedschapmaker die kan voldoen aan de eisen en wensen van de klant. Door de samenwerking met matrijsspecialisten die voordurend op locatie aanwezig zijn, is de projectplanning en de kwaliteit van de matrijs gewaarborgd. Zij zorgen voor meetrapporten en brengen wekelijks rapportages uit over de voortgang.

Om de flexibiliteit van leveringen te waarborgen beschikt Smit plastic over een van klimaatregeling voorziene ruimte voor matrijzenopslag.

Smit technisch plastic spuitgietwerk

Ampèrestraat 10

4004 KB Tiel

Telefoon: 0344-673030

info@smit-plastic.nl