Wij vinden als onderneming dat wij dezelfde morele verantwoording hebben zoals mensen die ook hebben. Het milieubeleid is een integraal deel van het ondernemingsbeleid. Ons milieubeleid betekent een verplichting tot continue verbetering van de milieuprestaties en het voorkomen van milieuvervuiling. Ons productieproces voldoet aan alle van toepassing zijnde wettelijke eisen. Wij streven er naar deze verantwoordelijkheden in alle lagen van onze organisatie door te voeren. Binnen het milieubeleid doen we aan een structurele monitoring van emissies, afvalstromen, gebruikte grondstoffen, energie en overige milieuaspecten. Bij de inkoop van grondstoffen en hulpstoffen wordt, waar mogelijk, overgegaan op milieuvriendelijke alternatieven.


Met een afnemende olievoorraad zullen de komende jaren recycling van kunststoffen en het gebruik van alternatieve materialen een belangrijke rol gaan spelen. Recycling is het opnieuw gebruiken van materialen nadat ze zijn afgekeurd. Bij recycling wordt een afgekeurd product omgevormd tot grondstof voor een nieuw product.

Ampèrestraat 10

4004 KB Tiel

Telefoon: 0344-673030

info@smit-plastic.nl

Smit technisch plastic spuitgietwerk

Milieu