Ampèrestraat 10

4004 KB Tiel

Telefoon: 0344-673030

info@smit-plastic.nl

Smit technisch plastic spuitgietwerk

Nachrichten 2016

September 2016

UNIEKE SAMENWERKING TUSSEN ZORGVERLENER, BEDRIJFSLEVEN EN WERKZAAK RIVIERENLAND

’s Heeren Loo Rivierenland, Smit Plastic en Werkzaak Rivierenland ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst over Sociale Activeringsplaatsen. Het doel van deze unieke samenwerking is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar betaald werk.

Sociale activering

Bij sociale activering leert de werkzoekende, vaak met een lichamelijke of verstandelijke beperking, door begeleid aan het werk te gaan weer aansluiting met de arbeidsmarkt te krijgen. De werkzoekende went weer aan ritme, regelmaat en een werkend leven. De activiteiten vergroten de kans naar betaald werk.

Unieke samenwerking

De overeenkomst die door de drie partijen is ondertekend is uniek voor Rivierenland en wordt in december 2016 geëvalueerd. Alle partijen hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

De werkgever, Smit Plastic, stelt werkplekken ter beschikking voor de duur van maximaal een half jaar.

’s Heeren Loo Rivierenland begeleidt de werkenden op het gebied van sociale, communicatieve en werknemersvaardigheden. De werkcoach van Werkzaak Rivierenland ondersteunt alle partijen.

Resultaat

Op dit moment zijn er 2 werkzoekenden aan de slag bij Smit Plastic. Jan Treffers van ’s Heeren Loo Rivierenland: “werk vinden is voor mensen met een licht verstandelijke beperking heel erg moeilijk terwijl zij toch echt wel heel veel kunnen. Zeker als ze goed begeleid worden kunnen zij echt hun bijdrage leveren aan in dit geval Smit Plastic”. Directeur de heer Gerard de Krieger vult aan: “Smit Plastic, wil zijn verantwoording nemen om ook de mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt, van welke aard ook, een kans te geven om terug te keren op de arbeidsmarkt”.

Oktober 2016

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een prima beurs!

Ondertekening (van links naar rechts)

Smit Plastic, de heer G. de Krieger, directeur

’s Heeren Loo Rivierenland, de heer J. Treffers, manager dagbesteding en jobcoaching

Werkzaak Rivierenland, de heer M. Christiaens, manager Werk

Januari 2016

Onze showroom is volledig opnieuw ingericht.

September 2016

Ook dit jaar staan we weer op de grootste kunststof vakbeurs in de Benelux.

U kunt ons vinden op stand nummer 48